Home | Contact |Kandidaten

Plaats 1  Sp.a :  Benny Smets  (50 jaar)

Benny  Smets is lijsttrekker voor samen-sp.a – groen. Als zoon van Charel en Aline is Benny een rasechte Eindhoutenaar en door de jaren heen Laakdaller geworden. Hij is getrouwd met Brigitte Cools en is papa van Ruud. In zijn jeugd was hij actief in de chiro, het jeugdhuis en de voetbalclub. Naast zijn job bij Belgacom vind je hem sportief terug op de fiets. Al vrij jong sloot Benny  zich aan bij de jongsocialisten en daarna bij sp.a. Als schepen voor sport, milieu en internationale samenwerking kan hij trots terugblikken op de afgelopen zes jaar.  Met zijn samenaankopen groene energie heeft hij de trend gezet in de ganse regio. Daarnaast zijn de sportclubs er allemaal op vooruit gegaan en is onze  gemeente “Fair Trade gemeente” geworden. Mijn engagement voor Laakdal is om vooral aan de kant te staan van diegenen die de gemeente willen doen vooruitgaan met nieuwe ideeën en realisaties Benny is ambitieus en realistisch en zal zich de volgende legislatuur nog meer inzetten voor Laakdal onder het motto: ‘samen voor iedereen moet het beste nog komen’.  Benny: ‘Een ideale gemeente is voor mij een open en duurzame gemeente  op mensenmaat!’ waar het goed is om wonen voor iederéén. 
Plaats 2  Groen : Ellen Deroy (32 jaar)

Ellen Deroy woont in de Pastorijkluis te Veerle, is gehuwd en moeder van 2 kinderen. In haar vrije tijd is Ellen actief bij Wakkerdal, een laakdalse socio-culturele vereniging met ecologische visie. Verder houdt ze van wandelen en fietsen, koken, muziek en dans.
Ellen: Tijdens mijn vroegere tewerkstelling als ambtenaar in Laakdal heb ik meegewerkt in de diensten Werk en ondernemen, Vrije tijd en Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking, Senioren, Jumelages en Feestelijkheden. Op die manier kreeg ik een uitgebreide kennis over de werking van de gemeente en leerde ik heel wat mensen in Laakdal kennen. Ik stelde vast dat op een degelijke en constructieve manier werken aan een goed en vlot gemeentebeleid erg belangrijk is. Door mij nu kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen hoop ik hiertoe mijn steentje te kunnen bijdragen.
Ellen zou vooral een bijdrage willen leveren om van Laakdal een gezonde, verkeersveilige en duurzame gemeente te maken. Concreet zou ze onder andere willen werken aan meer fiets- en wandelpaden door de dorpskernen met voldoende en veilige oversteekplaatsen. Dit zou het fietsen en wandelen bevorderen, en meer beweging is gezonder en bovendien veel aangenamer want ook minder auto's!
Verder wil ze graag werken aan de versterking van de dorpskernen door oa. lokale detailhandel te stimuleren en op dorpspleinen voldoende open groene ruimte te voorzien waar het aangenaam vertoeven is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Daarnaast is werken aan een aangepast en gevarieerd woonbeleid ook heel belangrijk om Laakdal zowel voor jong als oud aantrekkelijk te houden. Jongeren hebben behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen indien mogelijk aangevuld met renovatiepremies. Voor de ouderen dienen aangepaste woonvormen en/of woningen voorzien te worden in combinatie met een dienstencentrum waar men terecht kan voor bv een buurtrestaurant, diensten voor senioren, culturele activiteiten, opleidingen, mobiele gemeentelijke administratie ……. . Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk zorgeloos blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.
En niet te vergeten heeft Laakdal ook een enorme troef in handen als groene landelijke gemeente op vlak van toerisme. Hier zijn nog heel wat kansen en mogelijkheden die verder benut kunnen worden om het plattelandstoerisme in onze gemeente te ontwikkelen. Dit zal zowel de economische als de sociale welvaart ten goede komen en bovendien nog voor heel wat werkgelegenheid zorgen.

Plaats 3: sp.a – Jurgen Mensch (37 jaar)

Jurgen Mensch is, als zoon van Walter en Celina, geboren en getogen in Klein-Vorst. Jurgen is gehuwd met Katrien en samen hebben ze twee kinderen; Gian en Nele. Professioneel ontwikkelt Jurgen, als ingenieur en doctor in de farmaceutische wetenschappen, geneesmiddelen bij Janssen Farmaceutica.
Naast zijn job organiseert hij, samen met een sterk team, jaarlijks spel zonder grenzen. Tevens gaat hij regelmatig vissen op de KWB vijver en tennissen bij Tennisclub Laakdal op de Vloed. Verder steekt hij graag een handje toe bij allerhande activiteiten van lokale verenigingen.
Jurgen’s politieke interesse gaat naast sociaal beleid voornamelijk uit naar een efficiënter beleid en openbare werken. Jurgen: “hier heeft Laakdal al te lang stil gestaan. Ik wil een beter Laakdal voor hetzelfde geld!”
Plaats 4: sp.a - Britt Mondelaers (18 jaar)

Britt is de dochter van Eddy Mondelaers en Viviane Dufraing ze is met haar 18 lentes de jongste kandidate op de lijst van samen-sp.a-groen en waarschijnlijk is ze van alle laakdalse kandidaten wel de jongste. Britt is studente regentaat economie – godsdienst. Britt woont in de Veldstraat 205 te Groot-Vorst. Britt zorgt voor een verfrissende kijk op alles. Zij wil vooral de mening van de jeugd laten horen en ijveren voor een goed onderwijs, waarin iedereen gelijke kansen krijgt en een goede ondersteuning. Tot slot staat ze voor toegankelijke sportclubs, waarin iedereen welkom is. Britt is actief in de chiro, waar ze dit jaar leiding wordt. Daarnaast doet ze op sportief vlak aan tennis en zumba.Plaats 5: sp.a - Reena Dillen (40 jaar)

Reena Dillen woont sinds 1997 in Veerle Laakdal. Ze werkt al 20 jaar als verpleegster hierdoor heeft ze ondertussen veel ervaring opgedaan omtrent ouderenzorg zowel in een rust-en verzorgingstehuis als in de thuiszorg. Momenteel werkt Reena als flebotomiste bij Rode Kruis Vlaanderen, zij neemt bloed af bij donoren. Reena wil zich o.a. graag inzetten voor het welzijn van de kinderen. Ze wil er voor pleiten dat kinderen op hun maat en ritme begeleid worden, dat kinderen gezonde voeding  krijgen op school, kinderen voldoende psychisch en fysiek opgevolgd worden, want kinderen bepalen later de toekomst. en hebben recht op een evenwichtige opvoeding.  De overheid zou best meer zwangerschapsverlof geven, zodat kinderen in hun eerste levensjaar in-en door hun vertrouwde  omgeving kunnen opgroeien.. Kansarme gezinnen moeten beter begeleid worden en voldoende sociale voordelen krijgen opdat ook hun kinderen voldoende kansen kunnen krijgen.
Sport -en ontspanning in de Gemeente voor jong en oud vind ik ook héél belangrijk!   "Rust roest" en sport en plezier brengt donkere gedachten ver weg van hier!
Reena: Een veilige buurt begint bij een veilige wieg. Een goede buurtwerking is meer dan nodig, want vervreemding werkt angst ,wrevel en uitsluiting in de hand. Veilig verkeer door aanleg van degelijke wegen, veilige fietspaden, verkeersopvoeding. We kunnen de mensen meer ontspanning en rust brengen, door meer bomen aan te planten, pleintjes met zitbanken en petanquebanen aan te leggen. Na de aanleg moeten deze natuurlijk fatsoenlijk onderhouden worden. Een gemeentebestuur moet hun burgers er op wijzen dat er niet alleen rechten zijn, maar ook plichten,  zodat de leefgemeenschap gezellig blijft en géén chaos word. Niemand mag profiteren van onze sociale zekerheid anders kunnen we de mensen die het echt nodig hebben niet de nodige middelen en zorgen blijven geven. Iedereen moet een bijdrage leveren indien we onze maatschappij verder sociaal willen uitbouwen. Een gemeentelijke tewerkstellingscel kan werkzoekenden helpen om een gepaste job te vinden. Lokale economie  stimuleren, door bedrijven en winkels aan te trekken en zodoende lokale tewerkstelling te creëren. Natuurlijk moeten we het landelijke en groene karakter van onze gemeente behouden. Onze Gemeente financieel gezond houden, maar er toch voor blijven zorgen dat de noden van de burgers kunnen opgelost worden  De slogan van Reena is: “samen voor een solidair Laakdal”  Samen komen we vooruit!!


Plaats 6: sp.a - Julien Mondelaers (67 jaar)

Julien Mondelaers, SOCIAAL en JOVIAAL is gehuwd met Anny van Genechten en woont op de Langvoort in Vorst. Julien is papa en grootvader waardoor je hem regelmatig zult zien supporteren voor zijn kleinkinderen langs de voetbalplein van Standaard Vorst. Julien is een gepensioneerd onderwijzer. Zijn hobby’s zijn fietsen en tuinieren. Julien is al 40 jaar actief in de socialistische beweging BSP, SP, SP.A.  Hij heeft zowel in de gemeenteraad als het OCMW gezeteld. Julien heeft als OCMW raadslid destijds geijverd voor de bouw van Dagcentrum Vogelzang en als OCMW voorzitter gezorgd voor de bouw van de OCMW keuken voor het klaarmaken van de warme maaltijden voor onze gepensioneerden. Nog steeds is Julien sociaal actief, minder mobiele centrale, vriendenkring dagcentrum Vogelzang, bond van socialistische gepensioneerden, hij zal zich blijven Inzetten voor minder bedeelden, gehandicapten en senioren ,ook diegenen die niet meer kunnen mee fietsen, hierbij denkt hij aan de oprichting van een sociaal restaurant . Julien heeft door zijn jarenlange ervaring in het onderwijs en OCMW meermaals ondervonden hoe belangrijk het is om een sterke socialistische partij te hebben zowel op lokaal als nationaal vlak.


Plaats 7: sp.a - Stijn Van der Vliet (30 jaar)

Stijn Van der Vliet woont op de Veldstraat in Groot Vorst. Stijn is na 10 jaar werken terug aan het studeren geslagen, hij studeert nu “Maatschappelijk Werk” aan de "Sociaal Hoge School Leuven". Stijn deed zijn stage in rust- en verzorgingstehuis "Haanven" waardoor zijn blik op senioren nog verder verruimd werd. Jeugd en senioren, diversiteit troef binnen onze mooie gemeente!  In zijn vrije tijd gaat Stijn al eens kegelen of kaarten met senioren of organiseert een activiteit voor de Laakdalse jongeren.

Stijn: “mijn kinderjaren sleet ik vooral in de VZW "Dennenoord" waar mijn grootouders Charel Hendrickx en Roza Ven actief waren en anderzijds in de Trichelhoek waar mijn grootouders Frans Van der Vliet en Mit Van de Ven woonden". Ik was zowel lid van de Chiro van Vorst-Centrum als van Eindhout . Daarnaast was ik ook steeds terug te vinden op de sportkampen en in Jeugdhuis "Den Auwel".  Aangezien mijn vriendenkring zich spreidt over alle deelgemeentes van Laakdal voel ik me op en top Laakdaller!
Op sportief vlak ben ik steeds zeer actief geweest: Competitiezwemmer bij de zwemclub van Geel, De Kempische Boxing club te Veerle, en VVDH kringgroep Laakdal, (hondenschool achter de kerk in Vorst). Nu ben ik nog actief als recreatief zwemmer, wielertoerist en jogger. Je kan me ook nog steeds terug vinden in de lokale Fitness te Eindhout en in de Bowling te Herselt waar ik in de Liga bowling.

De afgelopen jaren was ik vooral actief in het Dagelijks bestuur van de jeugdraad en speelpleinwerking . Sinds kort ben ik actief in de Laakdalse cultuurraad!

Door mijn studie “Maatschappelijk werk”  tracht ik een lokale visie te ontwikkelen omtrent economie, tewerkstelling en werkloosheid  Zoals iedereen weet roepen alle Nationale en Europese instanties dat groei, economie en tewerkstelling de basis is om uit de crisis te komen. Tewerkstelling in Laakdal is voor mij een belangrijk thema  want arbeid en inkomen is een basisrecht daarom wil ik elk lokaal tewerkstellingsinitiatief  ondersteunen. Zowel de Laakdalse werknemer als Laakdalse middenstand/KMO heeft aan mij een luisterend oor.

Ik koos voor sp.a en het project  samen-sp.a-groen omdat het een geëngageerd team is met een duidelijke visie op de toekomst van Laakdal. De combinatie van ervaring en geëngageerde politiek bewuste jongeren is positief voor Laakdal. Ik heb enkele jaren in de jeugdraad gezeten waardoor ik "naar mijn mening" een heldere kijk op het politieke gebeuren kreeg in Laakdal. Mijn keuze voor sp.a was dan ook een duidelijk overwogen keuze om SAMEN met dit team de volgende 6 jaar aan een vooruitstrevend Laakdal te werken!
Samen Laakdal!

Plaats 8: groen - Peter Breugelmans (49 jaar)

Peter Breugelmans woont al 20 jaar op Lange Blok te Veerle, Peter is landbouwingenieur en heeft 4 jaar in Brazilië gewerkt in het kader van een ontwikkelingsproject. Peter is vader van 6 kinderen en getrouwd met Tine Becuwe, Tine is eigenares van de  biologische winkel ” De Cruythoeck”  te Westerlo en kokkin macrobiotiek.
Peter: “solidariteit met de mensen in de derde wereld is heel belangrijk voor mij”. Ik werk bij Oxfam Solidariteit. Solidariteit met de zwakkeren in onze samenleving en zorg voor de natuur zijn heel belangrijk voor mij. Al 30 jaar zet ik mij actief in en voor allerlei bewegingen. Ik ben voorzitter van Groen – Laakdal,. Voorzitter van Garos (raad voor ontwikkelingssamenwerking), actief lid van de Laakdalse mobiliteitsraad en GECORO (Adviesraad Ruimtelijke Ordening), actief in Wervel (nationale Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) en 11.11.11.
Samen gaan we ervoor.

Plaats 9: sp.a - Inge Boonen (40 jaar)

Inge Boonen woont sinds enkele jaren in de Bloemekeswijk te Eindhout. Inge heeft nooit langer dan 3 jaar ergens gewoond, nu met haar zoontje Stan wil ze zich echt graag in Laakdal  vestigen en wil ze zich graag engageren voor Eindhout. Inge: “ik wil me actief inzetten met samen-sp.a-groen  om verder te werken aan een groen en sociaal Laakdal”.  Mijn beroep is stewardess, mijn vele reizen over gans de wereld hebben mij alleen meer duidelijk gemaakt hoe heerlijk wij hier wonen, aan de andere kant vind ik het wel gek dat we niet meer van elkaar opsteken, elk land of elke stad heeft wel zijn goede en minder goede kanten en ik vond het altijd interessant om daarvan te leren en hopelijk nu ook wat van door te geven aan onze gemeenschap. Samen kunnen we meer!

Plaats 10: sp.a - Vicky Van den Eynde (35 jaar)

Vicky Van den Eynde woont sinds enige jaren op de Diestse baan  te Veerle. Vicky is gehuwd met Van Vlasselaer Barry en hebben samen 3 zonen: Jitse, Jelte en Jurne . Vicky gaat graag joggen en fietsen. Fietsen doet ze meestal via het netwerk van fietsknooppunten, Spijtig genoeg is ze soms de kluts kwijt omdat er bordjes verdwijnen
Vicky werkt bij federale overheid en is vrijwilliger bij het rode kruis, In het najaar gaat ze nog een opleiding voor ambulancier volgen.
Haar grote passie is Egypte. Na een 15 tal reizen, kent ze er ondertussen toch al wel wat plaatsen en mensen en ze houdt ook wel van een goed boek, met een spannende verhaallijn.
Vicky: ”Ik hecht groot belang aan tijd spenderen met mijn gezin, ouderenzorg  en jeugdzorg. Ze heeft voor samen-sp.a- groen gekozen omdat dit project garant staat voor een veilige leefomgeving en een mooie toekomst voor haar kinderen.

Plaats 11  sp.a : Ida Cools (59 jaar)

Ida Cools woont in Eindhout maar iedereen kent haar beter als Ida van Clet van Sooike frut. Zij werkt als verkoopster van groenten en fruit in Veerle. Ida kijkt al uit naar de geboorte van haar 1ste kleinkind. Vermits zij uit een kroostrijk gezin komt en met veel verschillende mensen omgaat, is zij sociaalvoelend. Haar motto: ‘een luisterend oor doet soms wonderen!’


Plaats 12  sp.a :  Inge Van Hove (37 jaar)

Inge Van HoveInge Van Hove, dochter van Roger (van Bommesjee) en Hilda Beyens woont sinds 1980 in Klein Vorst. Inge: 'Ik ben de oudste en de kleinste van 3 kinderen. Mijn broer Kristof woont in Groot

Vorst en Ives woont in 'de Limburg'. Ik ben niet verloofd of getrouwd maar elke dag wel verliefd op iets of iemand. Ik studeerde in Hasselt aan de Hoge School orthopedagogie. Sinds 2001 werk ik als begeleidster in Hulshout in de sector Bijzondere Jeugdzorg. Na school en in de vakanties entertain ik neefje Sebbe, wat soms vermoeiend maar vaak heel leuk is. Af en toe probeer ik te koken maar nog liever eet ik het op. Ook een goed boek kan me bekoren. Ik ben ook lid van de Plansjeetrappers uit Groot Vorst, ook iets waar ik mij helemaal in thuisvoel. Bij andere verenigingen ga ik graag helpen waar ik kan. Twee keer in de week zit ik op de hometrainer om mijn conditie een beetje op te krikken. Voetbal is een rode draad in mijn leven: meermaals zal je me bij een Laakdalse ploeg horen supporteren hebben voor onze pa, de 2 broers of anderen.'
Inge vervolgt: 'Waar wil ik mij voor inzetten? Bij samen-sp.a-groen wil ik er graag zijn voor de mensen: zowel kinderen, jongeren als ouderen. Er moeten inspanningen blijven geleverd worden op alle terreinen voor iedereen maar vooral voor hen die het door omstandigheden moeilijker hebben. Ik vind het belangrijk dat iedereen het gevoel kan hebben er bij te horen en erbij te zijn. Ik ga me inzetten om zaken te realiseren die hiertoe kunnen bijdragen, bv. ijveren voor een betere toegankelijkheid van openbare gebouwen, horeca, aangepaste activiteiten,... Uit eigen ervaring weet ik ook hoe belangrijk het is om de nodige ondersteuning te hebben in "zorgsituaties". Mantelzorgers in de eerste plaats, verdienen hierbij de nodige aandacht. Ook de zoektocht naar de nodige diensten met betrekking tot informatie en premies moet veel eenvoudiger en vlotter kunnen verlopen bv. in de vorm van centralisatie.'
"Wat ik zelf heel leuk vind aan onze gemeente is het groen en de rust dat het met zich meebrengt: de perkjes, de pleintjes, de kleine bossen,... Wat ik minder leuk vind, is het soms slechte onderhoud hiervan: onkruid, zwerfvuil: vervelend, niet mooi en soms zelfs gevaarlijk. Het zijn dingen die niet thuishoren in onze gemeente. Daar wil ik mij voor inzetten! Pluk de dag dus , met een plan!', besluit Inge.

Plaats 13   Groen :  Paul Mondelaers (44 jaar)

Paul MondelaersBezige bij Paul Mondelaers woont samen met vrouw Marleen en dochters Beau en Britt op de Houthoek in Groot-Vorst. Paul werkt in Turnhout met jonge mensen (16-21 jaar) die school en werk willen combineren. Samen gaat hij met hen op zoek naar een job en maakt hen wegwijs in het echte leven. Paul: 'Werken aan de toekomst van jongeren is buitengewoon aangenaam.' Zijn vrije tijd gaat vooral naar het verenigingsleven: van de toneelvereniging Plansjeetrappers tot de gehandicaptenvereniging KVG, van de jumelage met Vorst in Duitsland over de kleinkunstavonden in Klein-Vorst tot de buurtbarbecue van de straat. 'Het meest in het oog springend is de organisatie van de Meiboomplanting waar we meer dan 20 verenigingen uit Groot-Vorst en zo’n 400 mensen samenbrengen. Minder in het oog springend maar waar ik écht héél fier op ben, is dat de Chiromeisjes van Groot-Vorst vorig jaar mij vroegen om hun “volwassen begeleider” te worden. Van zo’n groep geëngageerde jonge mensen te mogen deel uitmaken, is voor mij een grote eer en een waar genoegen.De afgelopen jaren heb ik het gemeentelijk cultuurbeleid trachten te volgen vanuit de cultuurraad en vanuit de verschillende verenigingen. Er zijn mooie dingen gerealiseerd zoals 't Fortun. Er zijn echter toch ook heel wat steken laten vallen en kansen laten liggen. Met Samen kunnen we dat beter, denk ik. Het beste moet nog komen!', aldus een gemotiveerde Paul.

Plaats 14  sp.a :    Frank Sels

Frank Sels, gehuwd met Karin Goos en vader van Inte, was jaren actief in het
oudercomité, het buurtcomité van Kapellekeskermis, FC Netezonen... Als
jongste schepen heeft hij zich ingezet voor Laakdal. Dit met mooie
resultaten:10 HA nieuwe KMO-terreinen, 40 % tussenkomst in abonnementen bij
de Lijn, 3 KM gesubsidieerd fietspad tussen Vorst en Eindhout, een bouwfonds
voor jeugdlokalen, zekerheid voor zonevreemde woningen & lokale bedrijven,
buurtrenovaties, ... Frank: 'Maar er is nog werk!. Graag zou ik de
fietspaden- en doortochtdossiers verder afwerken. Als lijsttrekker van de
rechter kolom kunnen jullie op mij rekenen!'

Plaats 15  sp.a :    Lia Dikhuijse (52 jaar)

Lia Dikhuijse18 jaar geleden wisselde Lia Dikhuijse Nederland in om zich vast in Veerle te huisvesten. Lia is gehuwd met Mijndert en heeft 2 fantastische dochters Iske en Jelke. Lia zet zich al jaren

lang vrijwillig in voor de plaatselijke turnkring. Ze was ook busbegeleidster en buschauffeur bij GO De Wissel.
Lia: ‘Daarnaast vind ik dat beweging de basis van het leven is. Een goedwerkende sportdienst en een degelijke sporthal vind ik zeer belangrijk!’ Verder droomt zij van een groene ruimte voor jong en oud aan de Vineasite. Lia zie je ook veel fietsend want fietsen door het dorp vindt ze veel prettiger dan er rond te rijden met de auto.
Lia: 'Sociale verbanden en de gemeenschap hebben mijn aandacht altijd al getrokken en mij inzetten voor de maatschappij geeft mij een goed gevoel. Beweging, voor zeer jonge kinderen tot het niet meer gaat, vind ik van levensbelang: een gezonde geest in een gezond lichaam!! Ik vind het van groot belang dat er mensen zijn die oog hebben voor de noden van de zwakkeren in de samenleving en sp.a is daar een prachtig platform voor. Gezien mijn aandacht voor beweging vind ik veilige fietspaden, wandelpaden, rolstoelpaden, recreatiepaden, bospaden natuurbelevingspaden, avonturenpaden, cultuurpaden, looppaden, speeltuintjes, trapveldjes, veilige voetpaden van zeer groot belang voor een gemeente: Gratis beweging, dicht in de buurt: ik noem ze:” laat –die- auto- staan- paden.”

Plaats 16  sp.a : Kurt Catry (36 jaar)

Kurt CatryKurt woont op Noord de Vliet in Klein Vorst en is zoon van Rudy Catry en Marieke Bellemans. Kurt is oud-chiroleider en lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Zijn vrije tijd vult hij met lezen, fietsen en regelmatig zijn benen onder tafel te schuiven bij een quiz in de buurt. Kurt werkt als technicus voor Tormans Industrial Services bij Jansen Farmaceutica in Beerse en is daar ook actief als vakbondsafgevaardigde voor BBTK. Vanuit deze achtergrond heb ik een sterk geloof ik in de maakbaarheid van de maatschappij. Met ons allen kunnen we er wel degelijk toe bijdragen dat dingen ten goede veranderen. De mogelijkheden zijn niet onbeperkt, maar in ieder geval zal het niet lukken door aan de zijlijn te blijven staan. Wat mij dan ook de stap deed zetten om mee mijn schouders onder het project van samen-sp.a-groen te zetten.

Een leefbare buurt, een leefbaar dorp, een leefbaar Laakdal maken we SAMEN.

Plaats 17  sp.a : Kelly Beyens (35 jaar)

Kelly BeyensKinderverzorgster Kelly Beyens woont met haar man Erik Kampers op Beustereinde te Groot Vorst. Ze hebben samen 3 kinderen, 2 zonen Jorren , Milan en dochter Laurien. In haar beroep wordt Kelly dagelijks geconfronteerd met een groot tekort aan betaalbare plaatsen in de kinderopvang: ‘ Er moeten daarom in de kinderopvang zo vlug mogelijk extra en betaalbare plaatsen bijkomen!’
Plaats 18  sp.a : Nicole Laenen (45 jaar)

Nicole LaenenDe goedlachse en dierenvriend Nicole Laenen uit Eindhout werkt al 12 jaar met veel plezier in de buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnestje. Ze is bestuurslid van “buurtwerking De Heide” en doet veel aan vrijwilligerswerk. ‘Nicole maakt graag plezier en houdt van sociaal contact.’ Door haar tewerkstelling in de buitenschoolse kinderopvang weet Nicole als geen ander hoe belangrijk het is om als gemeente verder te investeren in een professionele, betaalbare en flexibele kinderopvang.


Plaats 19  sp.a :   Stijn Van Aelst (32 jaar)

Stijn Van AelstStijn Van Aelst woont in de Ursulinenstraat te Groot Vorst. Stijn is gehuwd met Ils en de trotse papa van Senne en Rune. Als arbeider en ABVV vakbondsafgevaardigde op BOSAL weet Stijn maar al te goed wat zich afspeelt op de werkvloer. Stijn weet dat een sterke socialistische beweging nodig is om zowel op nationaal als lokaal vlak een sociaal beleid te voeren met werk voor iedereen. Hij houdt van voetballen, lopen en bierproeven (Schol!).
Plaats 20  sp.a : Niels Taels (21 jaar)

Niels TaelsNiels Taels uit Groot-Vorst was enkele jaren geleden de jongste buschauffeur ooit. Niels vind je, als hij niet met de bus aan het rijden is, terug op het voetbal- of tennisplein Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zich wil bezighouden met Sport en Jeugd. Maar ook betaalbaar wonen vind hij als jongere zeer belangrijk!Plaats 21  Groen :  Rosette Vande Weeghde (58 jaar)

Rosette Vande WeeghdeRosette Vande Weeghde woont in de Oranjestraat in Klein Vorst en heeft een zoon die haar tot nu toe blij heeft gemaakt met 3 kleinkinderen. Rosette vind je regelmatig terug in haar tuin. Daarnaast draagt zij haar steentje bij in de milieuraad, de sociale ontwikkelingsraad, de Fair-Trade trekkersgroep, Rosette is ook actief in Wakkerdal, deze VZW baseert zicht op 3 pijlers: sociaal, cultuur en ecologie. haar interesse gaat uit naar vernieuwende woonprojecten zoals 'eco-wonen'. Daarom wil ik mij inzetten voor betaalbare woningen met een lage milieu-impact. Dit gaat een extra stimulans en werk geven aan lokale bedrijven omdat ze dan gebruik moeten maken van zo veel mogelijk lokale producten en materialen.
Wonen en afval:” het moet betaalbaar blijven voor iedereen.!”

Plaats 22  sp.a : Grace Rwamalyane (40 jaar)

Grace RwamalyaneGrace Rwamalyane woont met haar man Bart Boonen op Schuttersboom te Veerle. Ze is 17 jaar getrouwd met Bart en woont al zo'n 12 jaar in Veerle. Ze hebben samen 3 kinderen: 1 dochter: Asimwe en 2 zonen: Tumaini en Amani. Grace werkt in het ziekenhuis te Geel. Af en toe vind je haar terug op de tennisbanen in Klein-Vorst. Verder is ze ook lid van de Gezinsbond. Grace weet hoe belangrijk een goede opvoeding en opvang is voor kinderen daarom wil ze zich graag inzetten voor een goede kinderopvang en jeugdwerking: 'het is heel belangrijk dat kinderen goed opgevangen worden, niet alleen de kleintjes maar ook de jongeren!’
Plaats 23  sp.a : Famke Van Roy (29 jaar)

Famke Van RoyFamke Van Roy woont in Veerle, is getrouwd en is mama van twee kindjes: Jenne en Rune. Beroepshalve staat Famke in het onderwijs. Ze geeft Duits en Nederlands op het KTA 2 te Diest. Paarden verzorgen en paardrijden is haar voornaamste hobby. Famke wil zich inzetten voor “Verkeersveiligheid” “ degelijke betaalbare kinderopvang” en een goed uitgebouwd sociaal systeem met gelijke kansen voor iedereen. “Ik kom op voor sp.a, omdat het de partij is die het dichtst bij de mensen staat”

Plaats 24  sp.a : Yves Sannen (43 jaar)

Yves SannenYves is reeds enkele jaren voorzitter van sp.a Laakdal. Yves Sannen woont in Eindhout is 20 jaar gelukkig getrouwd met Nancy en vader van 3 kinderen Vincent, Lore en Iebe. Hij werkt als procesingenieur bij Kaneka in Oevel. Met interesses als jeugd, sport en aandacht voor de sociaal zwakkeren in de samenleving is hij steeds geïnteresseerd geweest in politiek: ‘Ik wil me inzetten voor meer verkeersveiligheid in de gemeente en meewerken aan het verhogen/verbeteren van de synergieën tussen de verschillende gemeentelijke diensten.’ Yves en zijn vrouw Nancy zijn al 7 jaar kookouder voor de Chiro van Eindhout maar hebben besloten om de fakkel volgend jaar door te geven.
Plaats 25  sp.a : Theo Van de Weyer (67 jaar)

Theo Van de WeyerOnze lijstduwer Theo is ondertussen gepensioneerd maar zeker niet op rust. Theo kent als gewezen vakbondsafgevaardigde bij DAF de problemen van de werkmensen. Theo woont in Veerle en zit al 30 jaar voor sp.a in de gemeenteraad waarvan 3 jaar als schepen van de groendienst, senioren en feestelijkheden. Hij is getrouwd met Malvin en vader van Mario en Bettina en grootvader van Elise, Lien en Jurre. Hij geniet van wandelen, fietsen en vissen. Dat de kerkhoven er de laatste jaren netter bijliggen is zeker ook de verdienste van Theo. Als senior ijvert Theo voor meer seniorenwoningen, serviceflats en betaalbare rusthuizen. Theo: ‘Iedereen moet een woning kunnen huren, ook de sociaal minder begoede mensen. Ik wil een gemeente waar het goed is om te wonen en waar iedereen tevreden is.’ Hij duwt de lijst met heel veel enthousiasme omdat hij de ervan overtuigd is dat het team samen-sp.a-groen een dynamische ploeg is met veel jonge mensen met frisse ideeën voor een sociaal, progressief en ecologisch Laakdal.